Tháng: Tháng Tám 2020

  • Giáo dục STEM

    STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến (các lĩnh vực) SCIENCE - khoa học, TECHNOLOGY - công nghệ, ENGINEERING - kỹ thuật và MATH - toán học theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary)
    Xem chi tiết
Scroll
028 7309 9858
0888 846 669