Giáo dục STEM

Giáo dục Stem là gì?

STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến (các lĩnh vực) SCIENCE – khoa học, TECHNOLOGY – công nghệ, ENGINEERING – kỹ thuật và MATH – toán học theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một MÔ HÌNH HỌC TẬP gắn kết dựa trên các ỨNG DỤNG THỰC TẾ.

STEM thực ra là một mô hình học tập đã được hình thành từ những năm 1950 tại Mỹ, Hiệp hội cá giáo viên khoa học Quốc gia Mỹ (National Science Teacher Association) NSTA đã đề ra khái niệm này. Mô hình giáo dục tích hợp STEM được xây dựng theo nguyên tắc kiến thức được lồng ghép với các bài học trong thế giới thực, ở đó các học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào các bối cảnh cụ thể giúp kết nối giữa trường học, cộng đồng, nơi làm việc và các tổ chức.

Giáo dục STEM áp dụng cho giáo dục phổ thông (từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông). Đối với cấp tiểu học, STEM tập trung vào việc giúp trẻ làm quen, tạo hứng khởi cho trẻ về các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học. Trẻ sẽ được học các kiến thức cơ bản về 4 lĩnh vực thông qua sự khám phá thế thới kỳ diệu của cuộc sống. Từ đó yêu thích và muốn tìm hiểu về các lĩnh vực này.

Ở bậc Trung học cơ sở và  trung học phổ thông thì các khóa học sẽ có chủ đề rõ ràng hơn. Ở giai đoạn này giáo dục STEM sẽ bắt đầu hình thành các tư duy định hướng về nghề nghiệp cho học sinh.

Giáo dục STEM tạo ra những con người có thể đáp ứng được nhu cầu công việc của thế kỷ 21, đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia và có thể tác động tích cực đến sự thay đổi của nền kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ưu điểm của mô hình STEM

Giáo dục STEM hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn. Theo đó, học sinh sẽ phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức thuộc các môn học có liên quan đến vấn đề và sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra. Bên cạnh đó, giáo dục STEM khuyến khích phong cách học tập sáng tạo. Người học không chỉ tiếp thu các kiến thức nền tảng, nguyên lý mà sẽ tích hợp chúng vào trong thực tế.

Học STEM như thế nào?

Một trong những phương pháp dạy và học mang lại hiệu quả cao nhất cho giáo dục STEM là phương pháp “Học thông qua thực hành” (Learn by doing). Phương pháp này giúp học sinh có được kinh nghiệm thực tiễn chứ không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Học sinh sẽ được làm việc theo nhóm, tự thảo luận tìm tòi kiến thức, tự vận dụng kiến thức vào các hoạt động thực hành rồi sau đó có thể truyền đạt lại kiến thức cho người khác. Với cách học này, giáo viên không còn là người truyền đạt kiến thức nữa mà sẽ là người hướng dẫn để học sinh tự xây dựng kiến thức cho chính mình.

Giáo dục thế kỷ 21

Giáo dục STEM với nhiệm vụ cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học sinh thế kỷ 21 sẽ là mô hình giáo dục diện rộng trong tương lai gần của thế giới. Phương pháp giáo dục STEM còn khá mới mẻ và có phương pháp tiếp cận khác trong giảng dạy và học tập nên cần được sự quan tâm và nhận thức của toàn xã hội. Những người hoạch định chính sách cần có phương pháp nâng cao nhận thức của các tầng lớp xã hội về giáo dục STEM, từ các bậc cha mẹ, giáo viên, nhà trường, đến những nhà giáo dục các cấp. Cải cách giáo dục là điều tất yếu, triển khai giáo dục STEM để đón đầu xu hướng phát triển giáo dục sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của đất nước ta trong tương lai.

 

Scroll
028 7309 9858
0888 846 669