HỌC TẬP DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Trái ngược với phương pháp giáo dục thụ động hiện nay, giáo viên đưa ra kiến thức và học sinh vận dụng làm bài tập để áp dụng kiến thức, các giáo viên tại Eureka Education thường đưa ra vấn đề trước, giải thích trực quan, dẫn dắt vấn đề để khái quát hoá thành kiến thức. Học sinh sẽ thấy được các kiến thức lý thuyết gần gũi với cuộc sống, từ đó hiểu được bản chất, nhớ lâu và hứng thú với môn học hơn. Nguyên tắc giảng dạy này không tập trung vào một câu trả lời duy nhất cụ thể nào, mà nền tảng của nó là phát triển các kỹ năng trong quá trình giải quyết vấn đề.

 

So sánh mô hình lớp học truyền thống và mô hình lớp học dựa trên phương pháp giải quyết vấn đề


Quy trình giải quyết  vấn đề của người học gồm:

  • Hiểu vấn đề
  • Thu thập kiến thức cần thiết
  • Tìm ra các giải pháp khả thi
  • Đánh giá các giải pháp
  • Chọn giải pháp

Giá trị tối ưu của phương pháp giảng dạy này nằm ở tính ứng dụng của nó. Cách học truyền thống dựa trên nguyên tắc kiến thức mới được giảng dạy, ghi nhớ và vấn đề được đặt ra để giải quyết, ngược lại người tham gia lớp học mới này, người học không thể cần ghi nhớ, mà các em cần tư duy logic từ việc nhìn vào một vấn đề (đề bài), tự xác định các kiến thức cần có sau đó mới  tích lũy chủ động.

Scroll
028 7309 9858
0888 846 669