NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN


Feedback là thông tin mà Eureka Education phản hồi lại cho người học (và phụ huynh). Những thông tin phản hồi này phải dựa trên 7 nguyên tắc chính:

  1. Có định hướng mục tiêu
  2. Rõ ràng dễ hiểu
  3. Khả thi
  4. Cụ thể và cá nhân hóa
  5. Đúng lúc
  6. Liên tục
  7. Nhất quán

Liên lạc thường xuyên với phụ huynh thông qua ứng dụng điện thoại

Ứng dụng điện thoại giúp phụ huynh nhanh chóng và dễ dàng theo dõi tình hình học tập của con mình. Mỗi học sinh có 2 tài khoản phụ huynh, cho bố mẹ hoặc những người theo dõi hoạt động học tập của bé.

  • Các thông báo về chuyên cần, kết quả học tập trên lớp, nhận xét của giáo viên của từng buổi học hay kết quả các bài kiểm tra được cập nhật nhanh chóng sau mỗi buổi học.
  • Các nhận xét và giao bài tập về nhà cũng được hiển thị giúp phụ huynh có thể theo sát và nhắc nhở con làm bài.
  • Phụ huynh cũng có thể xin phép nghỉ học đột xuất hay liên hệ với giáo viên thông qua ứng dụng này

Những phản hồi này là điều bắt buộc đối với giáo viên trung tâm nhằm học sinh có thể tự đánh giá được bản thân và nhận biết những kiến thức còn thiếu sót để hoàn thiện cũng như giúp cho phụ huynh theo dõi được tình trạng học tập của con em mình một cách dễ dàng nhất.

Scroll
028 7309 9858
0888 846 669