NỘI DUNG GIẢNG DẠY TẬP TRUNG

Số lượng nội dung giảng dạy và mục tiêu trong từng khóa học cũng như từng buổi học phản ánh cụ thể lượng kiến thức người học đạt được ở mỗi trình độ. Nội dung càng cô đọng và tập trung thì kiến thức đầu ra càng được đảm bảo. Chính vì vậy, ở mỗi trình độ, kiến thức chỉ tập trung vào một hoặc hai mục tiêu kiến thức nhất định. Trình độ tiếp theo không dạy lại kiến thức trình độ trước mà chỉ giới thiệu lại làm tiền đề cho phần nâng cao và kiến thức mới.

Do nội dung kiến thức phần nhiều học sinh đã được tiếp cận ở trên lớp nên chương trình tại trung tâm chỉ tập trung vào bổ trợ các kiến thức và kỹ năng quan trọng và cần thiết, phù hợp với nhu cầu của học sinh tham gia khoá học.

Scroll
028 7309 9858
0888 846 669