PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CÁ NHÂN HÓA

Tại các mô hình giảng dạy truyền thống, người ta tạo ra các chuẩn giáo dục dựa trên mức độ trung bình của các học sinh. Giáo viên đơn thuẩn đứng trên bục giảng và cố gắng đưa ra những kiến thức phù hợp với hi vọng tất cả các học sinh đều tiếp thu được. Thực tế đã chứng minh rằng, phương pháp giáo dục này đã không còn hiệu quả đối với thế hệ trẻ đang cần nhiều kiến thức kỹ, năng phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới.

Phương pháp giáo dục cá nhân hóa

Mô hình giáo dục mang tính cá nhân hoá đã chứng tỏ là một mô hình giáo dục tiên tiến đã áp dụng thành công tại nhiều nước phát triển. Ở Việt Nam, phát triển mô hình giáo dục mang tính cá nhân hoá có thể nói là điều tất yếu trong tương lai gần. Ở đó, người học, nhà giáo và phụ huynh sẽ cũng chung tay xây dựng một lộ trình học tập trên sự một hệ thống giáo dục giàu tính tương hỗ và áp dụng khoa học công nghệ để giảm tải cho quá trình học tập của học sinh. Không còn ứng dụng phương pháp truyền thống nhàm chán và không phát huy tối ưu năng lực của từng học sinh, hiện nay các nhà nghiên cứu giáo dục đang cố gắng theo đuổi một mô hình giáo dục mang tính cá nhân, trao cho mỗi học sinh khả năng làm chủ trải nghiệm học tập của chính mình. Học sinh làm chủ trải nghiệm học tập, giữ trọng trách cao nhất đối với quá trình học tập của chính mình.

Điều khác biệt của mô hình giáo dục mang tính cá nhân hoá mang lại là phương pháp này thừa nhận sự khác biệt của mỗi các nhân, khuyến khích giáo viên chú ý tới phong cách học tập của người học, tìm ra các để giúp học sinh học tập hiệu quả. Giáo viên bắt buộc phải thường xuyên thay đổi cách thức tiếp cận, tạo ra nhiều hoạt động khác nhau để tối ưu hoá bài học, tăng sự hứng thú cho học sinh và từ đó phát huy tính sáng tạo của học sinh.

Phương pháp giáo dục này khuyến khích mỗi học sinh tự đặt mục tiêu phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Giáo viên cần hiểu rõ các ưu điểm và hạn chế của học sinh, từ đó thiết kế các biện pháp phát huy thế mạnh của từng em, giúp học sinh vượt qua được những mục tiêu mà các em đặt ra.

Cá nhân hóa nội dung đào tạo là phương pháp tối ưu hóa tiềm năng của mỗi người học, mà ở đó, lộ trình đào tạo và nội dung giảng dạy phải phù hợp nhu cầu và trình độ mỗi cá nhân. Tại Eureka Education, nội dung mỗi bài học được củng cố bằng bài tập trên lớp, bài tập về nhà bám sát, còn có bài tập bổ trợ. Đây là ngân hàng các bài tập được biên soạn cụ thể dựa vào sự phân tích các lỗ hổng kiến thức (có thể có) của mỗi học viên, ở mỗi mục kiến thức trong mỗi trình độ. Điều này có ý nghĩa “đo ni đóng giày” trong việc hỗ trợ cụ thể nhu cầu của từng cá nhân.

Giáo viên phải thực sự thấu hiểu năng lực và nhu cầu của từng học sinh, mang đến các bài học cho từng cá nhân riêng biệt nhằm đảm bảo một lộ trình học tập nhanh và hiệu quả nhất.

Scroll
028 7309 9858
0888 846 669